ای آرامش دریا (شور)

ای آرامش دریا شیرینی مثل رویا ای ارباب بی همتا حسین حسین تو پایانی هم آغازم شاهی یو من به تو مینازم ثارلله یا اباعبدالله(۲) رمز پرواز بالم زیرو رو میشه حالم به نوکریت می بالم باتو پر از قفس می گیرم با ذکر تو نفس میگیرم ثارلله یا اباعبدالله(۲) دانلود صوت

ای آرامش دریا شیرینی مثل رویا ای ارباب بی همتا حسین حسین تو پایانی هم آغازم شاهی یو من به تو مینازم ثارلله یا اباعبدالله(۲) رمز پرواز بالم زیرو رو میشه حالم به نوکریت می بالم باتو پر از قفس می گیرم با ذکر تو نفس میگیرم ثارلله یا اباعبدالله(۲) دانلود صوت


تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی