آقای من ، از تو فقط تو رو می خوام (واحد امام زمان)

آقـــــای من ، از تو فقـــط تـــو رو می خوام
ای التماس گریه هام ، تو خواستی مــن بــازم در خونت بیام
از کرمت ، دل غرق شـــور و شعــــفه ، بــــرات روز عرفــــه ، مدینه و کرب وبلا و نجفه
تو رو قســم به غربت حسینـــت ، من و ببخش به حـــــرمت حسینـــت ، حاجت من زیارت حسینـــت
الهـی العــــــــفو(۳)
ای عرفات ، ای سر زمیـــــــن غم زده
غم زدو و ماتــــم زده ، فخرت همین اونجــا حسین قدم زده
صورت روی خاکت گذاشت یادش بخیر ، عباس و داشت یادش بخیر
رقیه دلشوره نداشت یادش بخیر ،
بابا هنوز کنار دخترش بود ، خواهر هنوز پیش برادرش بود
اصغر هنوز بغل مادرش بود ،
غریب مـــــــادر ، بریده حنـــجر ، ذبیح خنـــجر ، ای شاه بی سر

 


دانلود صوت


پاسخ دهید

دیدگاه شما

تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی