عکست رو قاب چشممه دارم نگاهش می کنم (زمزمه-تک)

عکست رو قاب چشممه دارم نگاهش می کنم (۲)
کوفه نیا ، کوفه نیا ، من از تو خواهش می کنم (۲)

این کوفیای دین فروش ، دنیارو دوست دارن فقط
کسی بدهکار تونیست ، اینا طلب کارن فقط

بگو که باشم عبد کی؟ ، اگه که من بندت نشم
نیا به کوفه یا حسین ، (نیا که شرمندت نشم (۲))

بگو که باشم عبد کی؟ ، اگه که من بندت نشم
نیا به کوفه یا حسین ، (نیا که شرمندت نشم (۲))

آقــــــــا نیــــــا     تو به شهر بی دین ها
نــا امیدم از این ها     ای امیــد عــالمین

رونـــده شــــدم       آقـــا هرجا در زدم
جون بر لب اومدم      به فداک یا حسین

****{ یا حبیبی ، (یا حسین کوفه نیا )۳}۲****

(با لبهای تشنه دارم  ، شهادتینم رو میگم
این دم آخر آخری ،  حسین حسینم رو می گم (۲))

من گوشت قربونی شدم ، تو بازار قصابا
نوکرا قربونی میشن ، (سلامت سر اربابا)(۲)

کاشکی میشد برگردی و ،  اصلا نیایی این ورا
رونق گرفته کاسبی ، (تو بازار آهنگرا)(۲)

مــــی ترسم از            طناب و زنجیراشون
نیزه و شمشیراشــون     میزنه برق عجیب

ایـــن نـــامردا        تیره سه شعله دارن
واسه حنجری نازک       واسه چشمهای نجیب

****{ یا حبیبی ، (یا حسین کوفه نیا )۳}۲****

یاس و نیلوفر رو نیار ، سه ساله دختر رو نیار (۲)
جوونمردی اینجا نبود ، جوونت اکبر رو نیار (۲)

زیر گلوی شیش ماهه ت ، از خاطرم میره مگه؟ (۲)
این حرمله تا جونشو ، نگیره می میره مگه

اگه که می افته سرم ، زیر پای تو یا حسین
مقدمه می شم برا ، (عاشورای تو یا حسین)(۲)

آقــام آقــام چه کنم بسته دستام
تو ببین در بین دام پر من رو می زنن

بی انـــدازه دل مسلم دم سازه
ورودیه دروازه سر من رو می زنن

****{ یا حبیبی ، (یا حسین کوفه نیا )۳}۲****

 

دانلود صوت


پاسخ دهید

دیدگاه شما

تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی