متن سرود : به نام نامی حیدر

به نام نامی حیدر
عزیز قلب پیغمبر
امیر فاتح خیبر
علی جانم
همان شاه قَدَرقدرت
همان دردانه خلقت
همه مبهوت آن هیبت
علی جانم
بنازم ناز چشمانش
شده سلمان مسلمانش
ملائک مست و حیرانش
علی جانم
بده پیمانه ساقی که دل شد مست حیدر
بُوَد دست خدا در دست حیدر
هر آنکس نجف رفته دل دیوانه ای دارد
بگوید حضرت حیدر عجب میخانه ای دارد
امیرالمومنین حیدر علی جانم
بُوَد از هست او هستم
که دل بر مهر او بستم
علی ساقیست من مستم
علی جانم
به کف تسبیح و دف دارم
به دل شور و شعف دارم
به سر شوق نجف دارم
علی جانم
منو این شور مشتاقی
جهان فانی تویی باقی
بده پیمانه ام ساقی
علی جانم
تو دریایی و من هم بدون تو سرابم
منم که خاک پای بوترابم
پریشانم مکن ساقی مزن شانه به گیسویت
گمان دارم که جانم را بگیرد تیغ ابرویت
امیرالمومنین حیدر علی جانم
منم ظلمت تویی نورم
سلیمانی و من مورم
به محشر با تو محشورم
علی جانم
تو بالایی و پایینم
شهنشاهی و مسکینم
تویی آن شور شیرینم
علی جانم
تویی حصن حصین من
تویی حبل المتین من
امیرالمومنین من
علی جانم
به غیر از تو چه دارد مگر دین محمد
تویی دست خدا و جان احمد
اگر هیچم اگر پستم اگر حتی گنهکارم
سرافزارم به محشر چون به دل حب علی دارم
امیرالمومنین حیدر علی جانم


پاسخ دهید

دیدگاه شما

تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی