نیا نیا نیا منو از این خجالت آب نکن (واحد)

نیا نیا نیا منو از این خجالت آب نکن
این همه شهر کوفه رو انتخاب نکن
تا اینجا شرمنده شدم از این به بعد
دیگه منو شرمنده رباب نکن
اگه دارــــــی میاری اصغرت رو
شبح پیـــــــمبر علی اکبرت رو
دیگه نیــــــار سه ساله دخترت رو
داری کجـــــــا میاری خواهرت رو
بیا ولـــــــی نیار انگشتـــرت رو
داشته باشــــــی اینجا هوای سرت رو
کوفه نیــــا کوفه نیـــــا کوفه وفا نداره (۲)
کوفه کســـــی شرم و حیا نداره(۲)
نیا نیــــا
کوفه نگـــــو یه درد بی دوا بگو
از مـــــردم بی خبر از خدا بگو
از شمر بگـــــو سنان بگــــو خولی بگـــو
از حرملـــه از زُجر بی حیا بگـــو
اینا میخـــــوان صبرتو سر بیــــارن
لشگر ســـــی هزار نفر بیارن
برا گلهـــــات تیغ و تبر بیــــارن
کاشکی میـــشد برات خبر بیارن
بگی زنــــــا گوشواره در بیارن
معجرها رــــو اضافه تر بیارن


دانلودصوت


پاسخ دهید

دیدگاه شما

تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی