یک عمر انتظار کشیدم نیامدی (مناجات)

یک عمر انتظار کشیدم نیامدی

دل از حیات خویش بریدم نیامدی

پشتم شکست و پای ز ره ماند وقد خمید

کوه فراق بـردم و دیـدم نیامـدی

مانند یک نهال که در باد خم شود

از درد انتظار خمیـدم نیامـدی

طاقت ز دست دادم و صبرم، تمام شد

دل را بـه جای جامه دریدم نیامدی

دیگر میان خانه به دوشان علم شدم

از بس که در قفات دویدم نیامدی

دانلود صوت


پاسخ دهید

دیدگاه شما

تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی