یک عمر انتظار کشیدم نیامدی (مناجات)

یک عمر انتظار کشیدم نیامدی دل از حیات خویش بریدم نیامدی پشتم شکست و پای ز ره ماند وقد خمید کوه فراق بـردم و دیـدم نیامـدی مانند یک نهال که در باد خم شود از درد انتظار خمیـدم نیامـدی طاقت ز دست دادم و صبرم، تمام شد دل را بـه جای جامه دریدم نیامدی دیگر ...

یک عمر انتظار کشیدم نیامدی دل از حیات خویش بریدم نیامدی پشتم شکست و پای ز ره ماند وقد خمید کوه فراق بـردم و دیـدم نیامـدی مانند یک نهال که در باد خم شود از درد انتظار خمیـدم نیامـدی طاقت ز دست دادم و صبرم، تمام شد دل را بـه جای جامه دریدم نیامدی دیگر …


آقای من ، از تو فقط تو رو می خوام (واحد امام زمان)

آقـــــای من ، از تو فقـــط تـــو رو می خوام ای التماس گریه هام ، تو خواستی مــن بــازم در خونت بیام از کرمت ، دل غرق شـــور و شعــــفه ، بــــرات روز عرفــــه ، مدینه و کرب وبلا و نجفه تو رو قســم به غربت حسینـــت ، من و ببخش به حـــــرمت حسینـــت ، ...

آقـــــای من ، از تو فقـــط تـــو رو می خوام ای التماس گریه هام ، تو خواستی مــن بــازم در خونت بیام از کرمت ، دل غرق شـــور و شعــــفه ، بــــرات روز عرفــــه ، مدینه و کرب وبلا و نجفه تو رو قســم به غربت حسینـــت ، من و ببخش به حـــــرمت حسینـــت ، …


تمی‌دونم دلم دیوونه کیست (زمزمه امام زمان)

تمی‌دونم دلم دیوونه کیست کجا می‌گردد و در خونه کیست نمی‌دونم دل سرگشته ما اسیر نرگس مستونه کیست غم عشقت بیابون پرورم کرد هوای مست بی بال و پرم کرد به ما گفتند صبوری کن صبوری صبوری ترفه خاکی برسرم کرد غم عشقت مرا بیچاره کرده دل تنگ مرا صد پاره کرده هوای دیدنت روی ...

تمی‌دونم دلم دیوونه کیست کجا می‌گردد و در خونه کیست نمی‌دونم دل سرگشته ما اسیر نرگس مستونه کیست غم عشقت بیابون پرورم کرد هوای مست بی بال و پرم کرد به ما گفتند صبوری کن صبوری صبوری ترفه خاکی برسرم کرد غم عشقت مرا بیچاره کرده دل تنگ مرا صد پاره کرده هوای دیدنت روی …


تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی